Andmekaitsetingimused

1. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

Töötleme andmeid, sh isikuandmeid (nagu näiteks kliendi või tema esindaja ees- ja perenimi, isikukood, aadress, e-post, telefon) (edaspidi andmed) järgmistel juhtudel:

  • päringu (sh küsimus, ostusoovi, ostuhuvi) esitamisel päringu täitmise eesmärgil
  • lepingute sõlmimisel ja täitmisel lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil
  • seadusest tulenevate kohustuste täitmisel kohustuste täitmise eesmärgil

Üldjuhul kogume andmeid otse andmesubjektilt tema nõusolekul. Lisaks sellele kasutame küpsiseid, et optimeerida meie veebilehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid (tutvu Küpsisepoliitikaga).

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi ning juhindume eeskätt isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest.

2. ANDMETE TÖÖTLEJA

Andmete vastutav töötleja on Ülemiste Kodu OÜ (16109874, myyk@everaus.ee). Vastutav töötleja võib edastada andmeid töötlemiseks volitatud töötlejatele (näiteks maaklerteenuse pakkujale, sisekujundusteenuse pakkujale), kellega vastutaval töötlejal on lepinguline suhe.

3. ANDMETE SÄILITAMINE

Andmeid säilitame nii kaua kuni see on vajalik punktis 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitsmiseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4. ANDMETE KAITSMINE

Eesmärk on hoida ära andmete volitamata töötlemine, tagades vajaduspõhise juurdepääsu andmetele ja takistades andmete lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. Andmete töötleja töötajad on kohustatud andmete töötlemisel järgima kõiki seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid.

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

  • Õigus saada teavet selle kohta, milliseid andmeid ja kuidas töötleme. 
  • Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel. 
  • Õigus nõuda andmete kustutamist, kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ja nõusolek on tagasi võetud või kui andmete säilitamistähtaeg on möödunud ja andmeid ei pea arhiveerima.
  • Õigus nõuda andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad või -õiged.
  • Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.